Jdi na obsah Jdi na menu
 


Avari na Žitnom ostrove

 

     Jednou z významných etáp včasnostredovekých dejín Žitného ostrova predstavuje obdobie avarského kaganátu. S Avarmi sa na Žitnom ostrove stretávame Obrazekv pomerne dlhom časovom úseku, od druhej polovice 6. storočia do 8. storočia. Medzi významné archeologické lokality tohto obdoba patria náleziská v Komárne, Holiaroch, Kameničnej a v Opatovskom Sokolci. Prítomnosť tohto etnika je však doložená aj množstvom náhodných nálezov, napríklad v Gabčíkove, v Zlatých Klasoch a pod.

     Na území mesta Komárno bolo doteraz zaznamenaných až sedem významnejších pohrebísk z tejto doby. Najrozsiahlejšie nálezisko dokumentujúce prítomnosť avarov na území mesta sa nachádza pri komárňanských lodeniciach.

     Pochádza z druhej polovice 8. storočia, respektíve prvej polovice 9. storočia. Bolo tu preskúmaných až 90 kostrových hrobov. V rámci bohatej hrobovej výbavy boli nájdené bronzové náušnice, kovania opaskov a konských postrojov, falery, ozdoby konskej ohlávky, železné strmene, zubadlá, kopije, šable, rôzne nádoby, keramiky a pod.

     Významnou lokalitou je aj oblasť Velkého Medera. V tejto lokalite bolo preskúmaných až 124 kostrových hrobov z doby avarského kaganátu.

     Jedno z najvýznamnejších nálezísk z doby avarskej však nájdeme v obci Holiare. V katastri obce sa nachádza jedno z najväčších pohrebísk obdobia avarského kaganátu na Slovensku. Doteraz tu bolo preskúmných okolo 600 hrobov.

     Najvzácnejšie nálezy v tejto obci sú slovansko – avarské hroby zo 7. – 8. storočia.  V hrobovej výbave boli objavené rôzne predmety, ako napríklad strieborné kovanie nákončia na remeň, ozdoby so sklenenými perlami, strieborné náušnice a ďalšie.

Copyright Štefan BohušLiteratúra:

Navrátil, Ľ. – Banič, V. – Áč, P. – Végh, F. – Rajský, D. – Kmeť, V.: Srdce žitného... c. d.  s. 158.

RATIMORSKÁ, P.: Jazdecký hrob z 8. storočia... c. d. s. 130.

VARSIK, V.: Polykultúrne sídlisko... c. d. s. 129.

ZÁBOJNÍK, J.: Slovensko a avarský kaganát. Bratislava 2004, s. 89.

KUČERA, M.: Slovensko okolo roku 1000. Bratislava 2002, s. 14 - 22