Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrady, hrádky a pevnosti na ostrove

Obrazek     Okrem najznámejšej a najvýznamnejšej pevnosti v Komárne sa na Žitnom ostrove nachádzalo v minulosti ešte niekoľko ďalších pevností, alebo stavieb takéhoto charakteru.

     Rímsku pevnôstku spomína vo svojej práci A. Ipolyi. Mala sa nachádzať v chotári obce Sokolce-Balvany.

     Zvyšky zemných valov, pevnosti z doby Avarskej ríše v obci v Malé Dvorníky.

     V chotári obce Veľké Dvorníky stál pravdepodobne hrad menom Zolga Győr vár z 13. storočia.

     Hrad vo Vrakuni (dnes mestská časť Bratislavy) dal vraj v roku 1490 postaviť Imrich Czobor. Tento však dala kráľovná Beatrix zbúrať.

     Dve ruiny pevnosti v Janíkoch (Csillagvár a Palánkvár).

Obrazek     Zachovalé zvyšky protitureckej pevnosti v mestečku Kolárovo (Békevár/Békavár). Podľa tradície na mieste neskoršej pevnosti mal stáť hrad, ktorý v roku 1349 dala postaviť kráľovná Mária.  

     Zaniknuté pevnosti Forgóvár v obci Ňárad (Topoľníky), pevnosť v Moste pri Bratislave, pevnosť v Zlatých Klasoch a hrad v Rovinke.

     Významnou protitureckou pevnosťou na ostrove, dnes už neexistujúcou bola aj pevnosť Vízvár doložená v roku 1685.

     Medzi protiturecké pevnosti sa radí aj sídlo Juraja Somogyiho de Dergh et Karcsa v Kračanoch, vybudované v roku 1581.

     Mnohé žitnoostrovské hrady a pevnosti, v časoch keď stratili svoje opodstatnenie sa zmenili na luxusné sídla. Medzi takéto patria súčasné kaštiele v Rohovciach, Vrakúni a Gabčíkove, ktoré boli pôvodne drevené stavby obkolesené vodnou priekopou.  

     Ako pevnosť v renesančnom slohu bola tiež postavená pôvodná stavba na mieste súčasného kaštieľa v Hubiciach, Malej Lúči a Číčove.

     Stopy po vodnej priekope sú badateľné dodnes v parku súčasného kaštieľa, niekdajšej pevnosti v Malinove.

     Pevnostný charakter mali aj niektoré sakrálne stavby, napríklad v Dolnom Štále, v Šamoríne a ďalšie.

O existencii hradov na Žitnom ostrove môžu svedčiť aj niektoré zemepisné názvy.  Literatúra:

UNTI, M.: Csallókoz foldrajzi nevei. Dunaszerdahelyi járás. Dunaszerdahely 2002 s. 138.

BOROVSZKY, S.: Magyarország vármegyéi és városai