Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nasledujúci zoznam obsahuje adresy internetových stránok, ktoré môžu byť užitočné. Zoznam bude postupne dopĺňaný.

 

Báč: http://www.obecbac.sk/

Baka: http://www.baka.ocu.sk/

Blatná na Ostrove: http://www.blatnanaostrove.sk/

Bodíky: http://www.bodiky.sk/

Čakany: http://www.cakany.sk/

Čalovec: http://www.calovec.ocu.sk/

Čenkovce: http://www.cenkovce.sk/

Číčov: http://www.cicov.ocu.sk/

Dobrohošť: http://www.dobrohost.sk/

Dolný Bar: http://www.dolnybar.sk/

Dolný Štál: http://www.miestnykanal.com/Mnk/Jsp/Home.jsp?name=dolnystal

Dunajský Klátov: http://www.dunajinfo.sk/dunajskyklatov/sk/default.asp

Dunajská Lužná: http://www.dunajskaluzna.sk/       http://www.mkregion.sk/Senec/dluzna/index.htm

Dunajská Streda: http://www.dunajinfo.sk/dunajskastreda/sk/ http://www.dunajinfo.sk/dunajskastreda/hu/heraldika_hu.htm

Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda: http://www.zom.sk/sk/

Dunajský Klátov: http://www.dunajinfo.sk/dunajskyklatov/sk/ http://www.muzeum.sk/default.php?obj=pamiatka&ix=zom_vmdv

Gabčíkovo: http://www.gabcikovo.sk/

http://www.zamky.sk/?q=node/3&mon=20182

Hamuliakovo: http://www.hamuliakovo.eu/ http://www.mkregion.sk/Senec/hamuliakovo/index.htm

Horná Potôň: http://www.hornapoton.sk/

Horné Mýto: http://www.hornemyto.sk/

Horný Bar/ Šulany: http://www.hornybar.sk/sk/index.htm

Horný Bar: http://www.hornybar.sk/sk/heraldika.htm

Hubice: http://www.hubice.sk/

http://www.zamky.sk/?q=node/3&mon=20189 http://www.slovenskehrady.sk/?show=object&which=Hubice

Hviezdoslavov: http://www.hviezdoslavov.sk/index.php?navi=uvod

Jahodná: http://www.obecjahodna.sk/

Janíky: http://www.janiky.sk/

http://www.janiky.sk/hu/?module=news&action=show&nid=2011

Jurová: http://www.dunajinfo.sk/jurova/sk/heraldika_sl.htm

Kalinkovo: http://www.obeckalinkovo.sk/sk/

Kameničná: http://www.kamenicna.sk/

Klížska nemá: http://www.klizskanema.ocu.sk/historia.html

Kolárovo: http://www.kolarovo.sk/main.php?lang=svk&id=uvod http://www.muzeum.sk/default.php?obj=mesto&ix=kol

Komárno: http://www.komarno.sk/ http://www.infokomarno.sk/ http://www.civertan.hu/legifoto/legifoto.php?page_level=2041

Kračany: http://www.dunajinfo.sk/kracany/sk/default.asp

Lehnice: http://www.lehnice.sk/sk/index.htm

Lúč na Ostrove: http://www.lucnaostrove.sk/

Malé Dvorníky: http://www.maledvorniky.sk/

Mierovo: http://www.mierovo.sk/

Nový Život: http://www.novyzivot.sk/

Okoč: http://www.okoc.sk/

Padáň: http://www.dunajinfo.sk/padan/hu/

http://www.padan.sk/

Rohovce: http://www.rohovce.sk/

Rovinka: http://www.mkregion.sk/Senec/rovinka/

Šamorín: http://www.samorin.sk/

Štvrtok na Ostrove: http://www.stvrtoknaostrove.sk/

Topoľníky: http://www.topolniky.sk/

Trhová Hradská: http://www.dunajinfo.sk/trhovahradska/hu/

http://www.trhovahradska.sk/

Veľké Blahovo: http://www.velkeblahovo.sk/sk/index_sk.htm

Vojka nad Dunajom: http://www.vojkanaddunajom.sk/

Vrakúň: http://www.vrakun.sk/

Vydrany: http://www.vydrany.sk/sk/index.htm

Zlaté Klasy: http://www.zlateklasy.sk/

Hrady: http://mars.elte.hu/varak/index.html

Žitnoostrovská knižnica: http://www.kniznicads.sk/onas.htm

Linky na tému Žitný ostrov: http://csallokoz.lap.hu/

http://www.regionds.sk

http://www.kisduna.sk/index.php

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDitn%C3%BD_ostrov

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDitn%C3%BD_ostrov

http://www.travelatlas.sk/dunaj_streda/mapanavig.html

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/113785-zitny-ostrov

http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/geografia/21950/zitny-ostrov

http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvz_/zitny_ostrov.html

http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=3710

http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&ami=8107&smi=8107&llt=1&idp=17739

http://www.dunajinfo.sk/dunajskastreda/sk/priroda.htm

http://zadanie.sk/index.php?go=karta&idz=1370

http://www.vodnetury.sk/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%BD_%C5%BDitn%C3%BD_ostrov

http://www.regionds.sk/?mod=main_page

http://www.prop.sk/reakcie/index.php?s=newpost&f=2&t=394&r=44438

http://www.travelatlas.sk/komarno/mapanavig.html

http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/geografia/21352/zitny-ostrov

http://www.zsshajds.edu.sk/tretia.htm

http://hornybar.sk/sk/priroda.htm

http://rail.sk/arp/slovakia/zst/149062.htm

http://www.krasy-slovenska.sk/index.php?a=clanok__358

http://www.obce.info/index.php?make=mapa&id=4002&obec=2397&clanok=1536&pl=obcesk

http://www.szcsnp.hu/index/?module=zhrnutie&type=text&cikkid=16&page=2

http://194.88.46.34/mtt/varvidek&csallokoz/!telepules_lista!.htm

http://www.szelepcsenyi.hu/index.php?page=/index.nml&subpage=/hu/puspoki/ptortenete.nml

http://www.dunajinfo.sk/dunajskastreda/hu/tajjelleg.htm