Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostol v Šamoríne

6. 7. 2008

ObrazekMedzi vzácne cirkevné pamiatky na ostrove patrí kostol reformovanej kalvínskej cirkvi v Šamoríne. Situovaný je na juhovýchodnom okraji stredu mesta na nevýraznej terénnej vyvýšenine. O najstarších dejinách tohto kostola nie sú žiadne spoľahlivé informácie. Vie sa iba to, že samotné mesto Šamorín dostalo svoje pôvodné meno od tu žijúceho nemeckého obyvateľstva podľa tohto kostolíka Sancte Mariae.[1]

     Prvé písomné správy o kostole pochádzajú z roku 1287.[2] Na základe analýzy stavby ho odborníci zaraďujú do obdobia románskej, prípadne románsko-gotickej architektúry.[3]  

     Kostol sa všeobecne považuje za jeden z najstarších cirkevných pamiatok na Žitnom ostrove.[4]

     Objekt bol počas svojej existencie viac ráz prestavaný. V polovici 14. storočia bola k budove kostola pristavaná južná bočná loď, v 18. storočí ho rozšírili o predsieň a sakristiu.[5]    Vnútorný priestor kostola bol prestavaný v 15. storočí, keď hlavnú loď rozdelili osemhranným pilierom, ktorý podopieral neskorogotický rebrový strop.[6] Predpokladá sa, že kostol plnil aj úlohu miestnej pevnosti. O tejto funkcii budovy svedčia malé obloky ako strelné škáry a veža, z ktorej sa dalo pozorovať okolie do väčšej vzdialenosti. Kostol patril do roku 1789 katolíckej cirkvi.[7]   

     V presbytériu kostola sa nachádzajú gotické nástenné maľby z druhej polovice 14. storočia. [8][1]  KONCSOL, L.: A Csallóköz városai és falvai III... c. d. s. 289.

[2]  IPOLYI, A.: Csallóköz... c. d. s. 156.

[3]  VÁCHA, Z.: Najstaršie stavebné dejiny... c. d. 2/1999.

[4]  BIALEKOVÁ, D. a kol.: Pramene k dejinám... c. d. s. 74 – 75.

[5]  Kol. aut.: Súpis pamiatok na Slovensku. Zv. 3... c. d. s. 234 – 235.

[6]  Tamže, s. 234 – 235.

[7]  BÁRDOS, G. – PRESINSZKY, L. – VÉGH, L.: Somorja... c. d. s. 70.

[8]  Kol. aut.: Súpis pamiatok na Slovensku. zv. 3... c. d. s. 234 – 235.