Jdi na obsah Jdi na menu
 


Románsky kostol svätej Margity v obci Šámot

7. 7. 2008

ObrazekKostol svätej Margity sa nachádza 2 kilometre od Šamorína na nevýraznej vyvýšenine v severnej časti osady Šámot. Bol postavený okolo roku 1260 v románskom stavebnom slohu.[1]

     Tento kostol je jedinečným reprezentantom sakrálnej architektúry svojej doby na Žitnom ostrove.

     Priestor stavby s polkruhovitou apsidou jednoloďového kostola je prikrytý rovným stropom, s nižšou rebrovitou klenbou uzatvárajúcou sa do polkruhu. K severnej strane kostola bola neskôr pristavaná štvorcová sakristia s dúhovou klenbou. Na hlavnom priečelí sa zachovala malá drevená veža. Na pravej strane hlavného vchodu sa nachádza hrubo otesaná kamenná nádoba, ktorá bola do druhej polovice 19. storočia používaná ako nádoba na svätú vodu. Je pravdepodobné, že v predchádzajúcich storociach slúžila ako krstitelnica.[2] V rokoch 1950 až 1980 používali kostol ako sklad obilia, čo do značnej miery prispelo k súčasnému zlému stavu pamiatky. V rokoch 1983 a 1984 vykonali na ňom ochranárske práce. Opravilo sa priečelie, drevený trámový strop prikryli doskami a bočné steny natreli konzervačnou látkou.[1]  IPOLYI, A.: Csallóköz... c. d. s. 154 – 155.

[2]  Tamže, s. 155.